ОП-Д-15/19

05. август 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-15/19

Економско оснаживање породица избеглих лица кроз доходовне активности, обликовано по партијама

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о обустави поступка за Партију 3

Одлука о обустави поступка за Партију 4

Одлука о обустави поступка за Партију 6

Одлука о додели уговора за Партију 5

Одлука о додели уговора за Партију 2

Одлука о додели уговора за Партију 7

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 5

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 7

Обавештење о обустави поступка – Партија 3

Обавештење о обустави поступка – Партија 4

Обавештење о обустави поступка – Партија 6