ОП-Д-11/14

22. децембар 2014.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак ради закључења уговора за јавну набавку добара – Грађевински материјал са испоруком за потребе избеглих лица на тероторији ГО Земун, број јавне набавке ОП-Д-11/14

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку добара у отвореном поступку – Грађевински материјал са испоруком за потребе избеглих лица на тероторији ГО Земун, број јавне набавке ОП-Д-11/14

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
Појашњења КD 4

позив за подношење понуда

појашњења  КД 

изменa КД 1

појашњења  КД 2

појашњења  КД 3