Огласи

 


19.08.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ИЗБОРНОГ ПРАВА НА ИЗБОРИМА У РЕПУБЛИЦИ БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

 

 


26.08.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ – Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блока 33

 

 


23.08.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ – Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, ГO  Земун

 

 


21.08.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ – Нацрт плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин Бунар ( од Булевара Ареснија Чарнојевића до Улице Прилаз ) до Улице Марије Бурсаћ, ГО Земун и Нови Београд

 


02.10.2018

 

ОГЛАС О ПРОДАЈИ КОРИШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ИЗЈАВА О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА ПРАВНА ЛИЦА
ИЗЈАВА О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
ПРИЈАВА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ПРИЈАВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ


20.11.2017.
 
Обавештење о јавном уводу
 
Обавештење o Јавном увиду у нацрт плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације комплекста станице за снабдевање горивом у Првомајској улици

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

26.10.2017.
 
РАСПИСУЈЕ СЕ јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
 
Одлука о расписивању огласа

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

04.10.2017.
 
Измене и допуне регионалног просторног плана
 
Обавештење о раном јавном увиду
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

05.09.2017.
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
Јавни позив

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15.08.2017
 
Обавештење о јавном уводу
 
Обавештење o Јавном увиду у нацрт плана детаљне регулације дела блока 12
Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације дела блока 12

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

05.03.2017
 
Обавештење о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта модернизације пруге Београд-Суботица – државна граница (Келебија), деоница Београд Центар-Стара Пазова, дужине 36 km, заведеног под бр. 353-02-00872/2017-16 од 05.04.2017.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

03.03.2017
 
РАСПИСУЈЕ СЕ јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
Одлука о расписивању огласа 03.03.2017.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

13.02.2017
 
РАСПИСУЈЕ СЕ јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
Одлука о расписивању огласа

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

27.09.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – фотографска опрема.
Број јавне набавке МВ-Д-25/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – фотографска опрема.
Број јавне набавке МВ-Д-25/16.

Позив за подношење понудe

Конкурснa документацијa

Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
21.09.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
______________________________________________________________________________________________________________________________________
29.08.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – рачунске машине, Број јавне набавке МВ-Д-24/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – рачунске машине, Број јавне набавке МВ-Д-24/16.

Позив за подношење понуде
Конкурснa документацијa
______________________________________________________________________________________________________________________________________
26.08.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.

Појашњења 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________
25.08.2016
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Oдлука о додели уговора
______________________________________________________________________________________________________________________________________
24.08.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.

Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

____________________________________________________________________________________________________________________________________
22.08.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

______________________________________________________________________________________________________________________________________

19.08.2016
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене на Гардошу, Број јавне набавке ППБОП-Р-3/16.
Обавештење о покретању поступка
КД

______________________________________________________________________________________________________________________________________
19.08.2016
 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.
Број јавне набавке МВ-Д-21/16.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.
Број јавне набавке МВ-Д-21/16.

Одлука о додели уговора
______________________________________________________________________________________________________________________________________
17.08.2016
 
Позив за подношење понудa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-20/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-20/16.

Обавештење о закљученом уговору
______________________________________________________________________________________________________________________________________
16.08.2016
 
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак (поступак јавне набавке од стране више наручилаца) ради закључења уговора за јавну набавку добара – опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку добара – отворени поступак (поступак јавне набавке од стране више наручилаца)– опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
______________________________________________________________________________________________________________________________________
17.06.2016
 
Позив за подношење понуда за јавну набавку – мале вредности – услуге информисања јавности – call centar, број МВ-У-15/16
Конкурснa документацијa за јавну набавку – мале вредности – услуге информисања јавности – call centar, број МВ-У-15/16
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 1 и измена 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________
16.06.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-13/16.
Конкурснa документацију за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-13/16.
Позив за подношење понудe
Конкурсна документација

Појашњење КД 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Изменa конкурсне документације 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
______________________________________________________________________________________________________________________________________

25.04.2016
 
Увид у јавне планове

Обавештење 1

Обавештење 2

Обавештење 3

Обавештење 4

______________________________________________________________________________________________________________________________________

26.02.2016
 
Обавештење о раном јавном увиду

Обавештење

Обавештење-JPG

______________________________________________________________________________________________________________________________________

25.02.2016
 
Oбавештење о јавном увиду

Јавни увид

______________________________________________________________________________________________________________________________________
24.02.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка канцеларијског материјала за потребе ГО Земун, по партијама, и
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка канцеларијског материјала за потребе ГО Земун, по партијама

Позив за подношење понуде

КД

Измена КД 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________
19.02.2016
 
Позив за подношење понудe за јавну набавку –мале вредности – текуће поправке и одржавање аутомобила за потребе ГО Земун.Број јавне набавке МВ-У-1/16.
Конкурсну документацију јавну набавку –мале вредности – текуће поправке и одржавање аутомобила за потребе ГО Земун.Број јавне набавке МВ-У-1/16.
Позив за подношење понуде
КД
Појашњења 1 и измена 1 КД
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

______________________________________________________________________________________________________________________________________
21.01.2016
 
1.Обавештење о покретању поступка јавне набавке – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ради закључења уговора за јавну набавку добара – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 9

2.Конкурсна документација за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ради закључења уговора за јавну набавку добара – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 9

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
______________________________________________________________________________________________________________________________________

21.01.2016
 
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга –
Услуге мобилне телефоније, број јавне набавке ОП-У-17/15.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга –
Услуге мобилне телефоније, број јавне набавке ОП-У-17/15.

Позив за подношење понуда
КД
Појашњења 1 измена 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________

18.01.2016
 
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке отворен поступак – набавка услуга – Одржавање информационог система за потребе ГО Земун, број јавне набавке ОП-У-3/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку отворен поступак – набавка услуга – Одржавање информационог система за потребе ГО Земун, број јавне набавке ОП-У-3/15
Позив за подношење понуда

Појашњења 2 и измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Скенирана одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

14.01.2016.
 
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ УГРИНОВЦИ
 
1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе у Ул. 27.марта бр.43-45 (сала II у сутерену) у периоду од 11. јануара 2016.године до 11. фебруара 2016.године, сваког радног дана од 900 до 1800 часова. И у службеним просторијама Градске општине Земун у насељу Угриновци у истом временском периоду. Обрађивач плана ђе сваког четвртка бити у Угриновцима како би дао појашњења у вези плана.
 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града одржаће се у просторијама Скупштине града Београда, Ул. 27.марта бр.43-45 (сала II у сутерену) 10.марта 2016.године, у 1300 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
 
3. Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Секретариајту за урбанизам и грађевинске послове, Ул. 27. марта бр.43-45, најкасније до 11.фебруара 2016.године.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

13.01.2016.
 
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 5

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 5
Обавештење о покретању поступка

Измена 1 KД

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

13.01.2016.
 
Обавештење о покретању преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсну документацију
за јавну набавку – Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе – Партија 8, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15

Обавештење о покретању поступка
КД
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

03.01.2016.
 
ПРОГРАМ ПОПИСА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЗЕМУН – Грађевинска инспекција
 
У јануару радимо према самоиницијативно поднетим захтевима грађана примљеним преко писарнице, док не буде званично објављен сателитски снимак објеката. По извршеној провери у Секретаријату за легализацију, покреће се
управни поступак.
 
1. Фебруар 2016. СТАРО ЈЕЗГРО-ТОШИН БУНАР (непарна страна), ИВИЋЕВА (непарна страна), ЦЕТИЊСКА, ЊЕГОШЕВА, УЛИЦЕ КА ГРАНИЦИ СА НОВИМ БЕОГРАДОМ,
 
2. Март 2016. УГРИНОВАЧКА (ПАРНА СТРАНА ДО БАНАТСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ПРЕГРЕВИЦЕ И УЛИЦЕ ИЗМЕЂУ ОВИХ),
 
3. Април 2016. УГРИНОВАЧКА (НЕПАРНА СТРАНА ДО БАЧКЕ),
 
4. ПРВОМАЈСКА СА ОБЕ СТРАНЕ, ТОШИН БУНАР (ПАРНА СТРАНА) И УЛИЦЕ ИЗМЕЂУ ОВИХ,
 
5. Мај 2016. НОВИ ГРАД, КОЛОНИЈА Б, ЈОЗЕ ШЋУРЛЕ, НАСЕЉЕ ИКАРБУС,
 
6. Јуни 2016. НАСЕЉЕ ГАЛЕНИКА, БАЧКИ ИЛОВНИК,
ВОЈНИ ПУТ ДО АУТОПУТА,
 
7. Јули 2016. АЛТИНА И ВОЈНИ ПУТ ПРЕКО НС-АУТОПУТA,
 
8. Август 2015. ЗЕМУН ПОЉЕ И ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ,
 
9. Септембар 2016. БАТАЈНИЦА И БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, 13 МАЈ,
 
10. Октобар 2016. БУСИЈЕ И ДЕО БАТАЈНИЦЕ (ШАНГАЈ),
 
11. Новембар 2016. ГРМОВАЦ, СОКО САЛАШ, УГРИНОВЦИ.
 
Предмет пописа су објекти грађени без грађевинске дозволе за које није поднет захтев за легализацију до 29.01.2014. године.
 
ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА