ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА СОЛИДАРНОСТИ СА ОСОБАМА СА ПОСЛЕДИЦАМА ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ

10. октобар 2016.

 
Члан Већа Градске општине Земун Предраг Јевремовић обишао је Друштво за церебралну и дечију парализу Земун (ЦДП) у оквиру обележавања Недеље солидарности са особама суоченим са последицама од ових болести.
 
Ова организација окупља 140 особа и активно се бави проблемима чланова. Недеља солидарности је прилика да се скрене пажња јавности на потребе особа са последицама церебралне и дечије парализе, а основни акценат ставља се на равноправност, једнакост и солидарност.
 
У непосредном разговору са члановима Друштва, Јевремовић је истакао важност подршке локалне заједнице сваког дана у години, а не само у току Недеље солидарности, као и значај олакшања свакодневних активности особа са инвалидитетом.
 
”Желимо друштво које ће подржавати и помагати сваком појединцу, у коме ће се свако осећати заштићено и безбедно. Зато активно сарађујемо и на овом примеру то и показујемо. Предузимамо све у оквиру наших могућности да укажемо на положај особа са последицама церебралне парализе, на њихове проблеме и приоритете у друштву, и да их представимо кроз њихове потенцијале, креативност, могућности и жеље”, рекао је Јевремовић.
 
„Особе са инвалидитетом суочавају са незадовољењем основних људских потреба. Неприступачност терена, тешкоће у остваривању права у оквиру здравствене и социјалне заштите, образовања и запошљавања су највећи проблеми“, рекао је Даниел Перуача, председник Друштва. Он је навео да неразумевање за особе са инвалидитетом, непостојање толеранције и солидарности представљају специфичне проблеме са којима се особе са инвалидитетом свакодневмо сусрећу.
 
На састанку је договорено да Општина пружи помоћ члановима Друштва у процесу замене старих здравствених књижица за нове картице здравственог осигурања, као и у организацији састанка у циљу формирања Савета за особе са инвалидитетом на нивоу Општине Земун, по узору на Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом, који је основан на нивоу Града Београда.
 
Друштво ЦДП Земун је основано 24. 12. 1980. године, на иницијативу Савеза Београда. Друштво покрива општине Сурчин, Батајница, Земун Поље, Галеника, Добановци, Шимановци, Сурдук, Нова Пазова, Стара Пазова, Нови Бановци, Соко Салаш, Бољевци. Циљ друштва је пружање социјалне заштите, помоћ у вези са остваривањем права за особе са инвалидитетом, организовање активности везаних за културу, спорт и рекреацију, дружење и одлазак на климатски опоравак.
 
naslovna
 
Drustvo1