МВ-У-1/16

17. фебруар 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку –мале вредности – текуће поправке и одржавање аутомобила за потребе ГО Земун.Број јавне набавке МВ-У-1/16.
Конкурсну документацију јавну набавку –мале вредности – текуће поправке и одржавање аутомобила за потребе ГО Земун.Број јавне набавке МВ-У-1/16.
Позив за подношење понуде

КД

Појашњења 1 и измена 1 КД

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 2 и измена 2 КД

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлукa о обустави поступка