МВ-Д-2/14

05. фебруар 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, БРОЈ МВ-Д-2/14 – Набавка горива за потребе возног парка Управе ГО Земун, путем дебитне картице

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда конкурсне документације

 

 НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору