logo-beograda

Јавне набавке

28. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-9/19

Услуга одржавања обука о коришћењу рачунара и напредни курсеви специјализованих обука на захтев наручиоца за школску децу и одрасле

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација Измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

28. јун 2019.

24. јун 2019.

20. јун 2019.

13. јун 2019.

12. јун 2019.

10. јун 2019.

07. јун 2019.

05. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-5/19

Услуга одржавања обука о коришћењу рачунара и напредни курсеви специјализованих обука на захтев наручиоца за школску децу и одрасле

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

 

01. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-7/19

Услуге организације службених путовања у Републици Србији (превоз, смештај и исхрана службених лица и делегација којима је домаћин ГО Земун) и Услуге организације службених путовања у иностранство (превоз, трансфер са и до аеродрома, смештај и исхрана службених лица и делегација које шаље ГО Земун)

 

Позив за подношење понуде

КД Оквирни споразум путовања

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 1

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 2