logo-beograda

Јавне набавке

20. август 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-2/19

Набавкa камера за видео надзор пословних објеката ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

15. август 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-6/19

Набавка добара – Набавка часописа „Светосавско звонце“ за потребе земунских школа

 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

05. август 2019.

01. август 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-14/19

Радови на реконструкцији дела приземља пословне зграде наручиоца у ул. Косовска број 9 друга фаза

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација Измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

31. јул 2019.

31. јул 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-16/19

Услуга стручног надзора над радовима за потребе реализације пројеката ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Одлука о првој измени уговора по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

 

24. јул 2019.

17. јул 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-11/19

Услуге израде софтвера за управљање предметима у архиви и писарници са услугом одржавања

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

12. јул 2019.

05. јул 2019.