logo-beograda

Javne nabavke

17. oktobar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-24/19

 

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODICA IZBEGLIH LICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI, oblikovana po partijama – Partija 3 – Motokultivator sa prikolicom, Partija 4 – Živa živina, Partija 5 – Skela, Partija 6 – Oprema za pranje tepiha

 

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 3

Odluka o obustavi postupka za Partiju 4

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 6

Odluka o obustavi postupka za Partiju 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 3

Obaveštenje o obustavi postupka – PARTIJA 4

Obaveštenje o obustavi postupka – PARTIJA 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 6

 

 

 

11. oktobar 2019.

11. oktobar 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-8/19

 

Nabavka časopisa „Revizor finansijski“, „Budžet“, „Pravnik“, „Direktor“ i „IPC javne nabavke“

 

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

09. oktobar 2019.

 

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-7/19

Nabavka časopisa „Informator“ i „PDV“

 

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

27. septembar 2019.

26. septembar 2019.

20. septembar 2019.

09. septembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-U-20/19

Usluga izrada projekata rekonstrukcije prilaznih stepeništa na Gardošu

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

27. avgust 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-18/19

Radovi na rekonstrukciji Doma Kulture u Batajnici u ul. Pukovnika Milenka Pavlovića broj 3

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o prvoj izmeni ugovora o javnoj nabavci

 

 

22. avgust 2019.