logo-beograda

Јавне набавке

17. октобар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-24/19

 

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ, обликована по партијама – Партија 3 – Мотокултиватор са приколицом, Партија 4 – Жива живина, Партија 5 – Скела, Партија 6 – Опрема за прање тепиха

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за Партију 3

Одлука о обустави поступка за Партију 4

Одлука о додели уговора за Партију 6

Oдлука о обустави поступка за Партију 5

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 3

Обавештење о обустави поступка – ПАРТИЈА 4

Обавештење о обустави поступка – ПАРТИЈА 5

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 6

 

 

 

11. октобар 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-23/19

 

Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Измена Конкурсне документације 1

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

 

 

11. октобар 2019.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-8/19

 

Набавка часописа „Ревизор финансијски“, „Буџет“, „Правник“, „Директор“ и „ИПЦ јавне набавке“

 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

09. октобар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-7/19

Набавка часописа „Информатор“ и „ПДВ“

 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

27. септембар 2019.

26. септембар 2019.

20. септембар 2019.

09. септембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-20/19

Услуга израда пројеката реконструкције прилазних степеништа на Гардошу

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

27. август 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-18/19

Радови на реконструкцији Дома Културе у Батајници у ул. Пуковника Миленка Павловића број 3

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о првој измени уговора о јавној набавци

 

 

22. август 2019.