logo-beograda

Javne nabavke

30. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-28/19

Tekuće popravke i održavanje na vodovodnoj mreži

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

20. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN MV-D-15/19

Nabavka vaučera za novogodišnje paketiće za decu zaposlenih u GO Zemun, oblikovana po partijama – za Partiju 2 (uzrast dece 9-15 godina)

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija sa izmenama 1

Dodatne informacije/pojašnjenja 2

Izmena Konkursne dokumentacije 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 2

 

18. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN MV-D-14/19

Nabavka muljnih pumpi, creva i lopata za saniranje posledica poplava i većih kiša za potrebe opštinskog štaba za vandredne situacije GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

16. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-27/19

Nabavka poklona–fotoaparata, tableta i eksternog hard diska za potrebe realizacije projekata kancelarije za mlade GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

11. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke  JN MV-D-13/19

Nabavka antivirus i autoked licenci

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

11. decembar 2019.

Broj javne nabavke JN OP-U26/19

Usluga izrade tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju sa izdavanjem pasoša za potrebe zemunskih osnovnih škola

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 

09. decembar 2019.

06. decembar 2019.

03. decembar 2019.

22. novembar 2019.