logo-beograda

Јавне набавке

30. децембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-28/19

Текуће поправке и одржавање на водоводној мрежи

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

20. децембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-15/19

Набавка ваучера за новогодишње пакетиће за децу запослених у ГО Земун, обликована по партијама – за Партију 2 (узраст деце 9-15 година)

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација са изменама 1

Додатне информације/појашњења 2

Измена Конкурсне документације 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2

 

18. децембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-14/19

Набавка муљних пумпи, црева и лопата за санирање последица поплава и већих киша за потребе општинског штаба за вандредне ситуације ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

16. децембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-27/19

Набавка поклона–фотоапарата, таблета и екстерног хард диска за потребе реализације пројеката канцеларије за младе ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

11. децембар 2019.

 

Број јавне набавке  ЈН МВ-Д-13/19

Набавка антивирус и аутокед лиценци

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

11. децембар 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У26/19

Услуга израде техничке документације за енергетску санацију са издавањем пасоша за потребе земунских основних школа

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

09. децембар 2019.

06. децембар 2019.

03. децембар 2019.

22. новембар 2019.