logo-beograda

Javne nabavke

22. januar 2020.

Javna nabavka radova u otvorenom postupku

Tekuće popravke i održavanje stambenih zajednica nakon završenog konkursa za prijave stambenih zajednica sa učešćem građana u finansiranju, okvirni sporazum

 

Prethodno obaveštenje

22. januar 2020.

Javna nabavka radova u otvorenom postupku

Tekuće popravke i održavanje nekategorisanih puteva – asfaltiranje, okvirni sporazum

 

Prethodno obaveštenje

22. januar 2020.

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku

Usluga prevoza učenika

 

Prethodno obaveštenje

22. januar 2020.

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku

Usluge snimanja i pripreme materijala za objavljivanje

 

Prethodno obaveštenje

22. januar 2020.

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku

Oglašavanje na medijskom portalu  

 

Prethodno obaveštenje

22. januar 2020.

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku

Usluge izvršavanja rešenja komunalne inspekcije GO Zemun, okvirni sporazum

 

Prethodno obaveštenje

22. januar 2020.

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku

Usluge štampanja, izrada promotivnog materijala, štampanje Zemunskih novina oblikovano po partijama

 

Prethodno obaveštenje

22. januar 2020.

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku

Usluga mobilne telefonije

 

Prethodno obaveštenje

22. januar 2020.

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku

Isporuka građevinskog materijala po sprovedenim konkursima od strane poverenika za izbegla i interno raseljena lica u upravi GO Zemun po pravilima Komeserijata za izbeglice RS, okvirni sporazum

 

Prethodno obaveštenje

31. decembar 2019.

Broj javne nabavke JN MV-D-16/19

Nabavka servera za podršku rada video nadzora zemunskih škola

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru