logo-beograda

Јавне набавке

22. јануар 2020.

Јавна набавка радова у отвореном поступку

Текуће поправке и одржавање стамбених заједница након завршеног конкурса за пријаве стамбених заједница са учешћем грађана у финансирању, оквирни споразум

 

Претходно обавештење

22. јануар 2020.

Јавна набавка радова у отвореном поступку

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева – асфалтирање, оквирни споразум

 

Претходно обавештење

22. јануар 2020.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку

Услуга превоза ученика

 

Претходно обавештење

22. јануар 2020.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку

Услуге снимања и припреме материјалa за објављивање

 

Претходно обавештење

22. јануар 2020.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку

Оглашавање на медијском порталу  

 

Претходно обавештење

22. јануар 2020.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку

Услуге извршавања решења комуналне инспекције ГО Земун, оквирни споразум

 

Претходно обавештење

22. јануар 2020.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку

Услуге штампања, израда промотивног материјала, штампање Земунских новина обликовано по партијама

 

Претходно обавештење

22. јануар 2020.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку

Услуга мобилне телефоније

 

Претходно обавештење

22. јануар 2020.

Јавна набавка добара у отвореном поступку

Испорука грађевинског материјала по спроведеним конкурсима од стране повереника за избегла и интерно расељена лица у управи ГО Земун по правилима Комесеријата за избеглице РС, оквирни споразум

 

Претходно обавештење

31. децембар 2019.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-16/19

Набавка сервера за подршку рада видео надзора земунских школа

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору