logo-beograda

Јавне набавке

16. април 2020.

18. март 2020.

09. март 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-2/20

Услуге снимања и припреме материјала за објављивање

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

09. март 2020.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-5/20

Услуга реализације Програма бесплатних позоришних представа за грађане са територије ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о једностраном раскиду уговора

06. март 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-3/20

Текуће поправке и одржавање стамбених заједница након завршеног конкурса за пријаве стамбених заједница са учешћем грађана у финансирању, оквирни споразум

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

28. фебруар 2020.

28. фебруар 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-1/20

Набавка стручне литературе издавача „ИНГ-ПРО“ ДОО за 2020. годину

 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

11. фебруар 2020.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-2/20

Услуга вршења ревизије пословања ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

06. фебруар 2020.

30. јануар 2020.