ЈАВНА РАСПРАВА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА НА РЕЦИ ДУНАВ

26. децембар 2019.

 

У Градској општини Земун 26. децембра одржана је јавна расправа о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав у Земуну.

Презентацији Студије присуствовали су председник Градске општине Земун Дејан Матић, председник Скупштине ГО Земун Ненад Врањевац, помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Вељко Ковачевић, представници Министарства заштите животне средине и Агенције за управљање лукама, као и стручна и заинтересована јавност.

Учесници јавне расправе упознати су са законским регулативама, карактеристикама пристаништа, могућим утицајима на стање флоре и фауне, на квалитет ваздуха, непокретних културних добара и археолошких налазишта, на карактеристике пејзажа и друге аспекте и међусобно повезане чиниоце животне средине.

Влада Републике Србије је још 2014. године донела уредбу о утврђивању лучког подручја путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Градској општини Земун,  према плановима просторног уређења и планској документацији која се односи на управљање водама, па је тада одређена и парцела на којој је могуће изградити овакво пристаниште.