ППБОП-Д-4/15 – Партија 5

30. новембар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 5

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе, број јавне набавке ППБОП-Д-4/15 – Партија 5
Обавештење о покретању поступка

Измена 1 KД

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору