Hariševa crkva sv. Dimitrija

27. februar 2015.

Grčke trgovačke porodice Petrović-Haris sagradile su je u srpsko-vizantijskom stilu 1874-76. godine prema planovima poznatog arh. Svetozara Ivačkovića. Slike na niskom ikonostasu radio je Pavle Simić. Ispod crkve je kripta članova u svoje vreme poznate porodice. U ograđenoj porti sahranjeni su ostaci dvadeset Zemunaca, pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta, koji su stradali u ustaškom logoru u Staroj Gradiški (1944). U blizini je kosturnica i nadgrobnik koji je Opština grada Zemuna 1928. god. podigla «Poginulim i umrlim srpskim borcima za vreme Prvog svetskog rata». U severozapadnom delu groblja je zajedničko počivalište Žrtava fašističkog terora u kojem je sahranjeno nekoliko hiljada logoraša s bivšeg beogradskog Sajmišta na levoj obali Save i stela sa imenima nastradalih zemunskih Jevreja od 1941. do 1945. godine.

 

Crkva-svetog-oca-Dimitrija-2