Svetonikolajevska crkva

27. februar 2015.

Sagrađena je na mestu pređašnjih hramova 1752. godine i ima sve odlike baroknih crkava podizanih u vreme Vojne granice. Bogati višepojasni ikonostas oslikao je 1762. god. obrazovani slikar Dimitrije Bačević, koji se ubraja u najistaknutije slikare prelaznog doba od tradicionalne umetnosti do baroka. Zidne slike i niz ikona, među njima i celivajuće, radio je Zemunac Živko Petrović (+1868). U velikom požaru 1867.godine izgoreo je prvobitni zvonik. Prilikom obnove, do 1870.godine radi stabilnosti građevine na južnoj i severnoj fasadi, izgrađeni su kontrafori. Početkom 30-tih godina XX veka umesto starih prozora s rešetkama od kovanog gvožđa ugrađeni su vitraži s likovima svetaca prema predlošcima slikara Milenka Đurića u poznatoj somborskoj radionici porodice Stanišić. U crkvi su sačuvani predmeti, među njima crkvene knjige i esnafski barjaci, koji su značajni za kulturnu i privrednu istoriju i zato je u celini dragocen spomenik kulture.

 

nikolajevska_crkva_sl