ПРОДУЖАВА СЕ ЛИНИЈА 702 У НАСЕЉУ БУСИЈЕ

15. мај 2023.

Почев од уторка 16.05.2023. године линија ЈЛПП бр. 702 биће продужена у насељу Бусије улицама: Бегечка, Симеона Злоковића, Светозара Боројевића од Бојне, др Живка Бертића и даље редовном трасом.

 

У протеклом периоду Градска општина Земун је иницирала предлог да траса редовне аутобуске линије бр. 702 (Батајница /ЖС/ – Бусије /црква/) обухвати више улица у насељу Бусије, услед чега је покренут поступак извођења радова реконструкције три улице: Бегечка, Симеона Злоковића и Светозара Бојовића од Бојне. Завршетком радова коловоз у наведеним улицама је проширен и прилагођен теретном саобраћају, изграђени су стајалишни платои и обележена недостајућа саобраћајна сигнализација, чиме је омогућено продужење линије бр. 702.