ПОЧИЊЕ ПРИЈАВА ГРАЂАНА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧКЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

13. септембар 2023.

 

 

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу којом прописује начине, услове и поступке за прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.

 

Грађани који живе у нелегалним објектима моћи ће у року од 30 дана, почевши од 15. септембра 2023, да поднесу пријаве за прикључке.

 

Градска општина Земун организовала је осам пунктова за пријављивање који ће у периоду од 15. септембра до 22. септембра, радним данима бити отворени од 10 до 20 часова, а викендом од 10 до 18 часова.

 

Након овог периода радно време пунктова до 15. октобра ће се прилагођавати у складу са бројем захтева.

 

 

 

СПИСАК ПУНКТОВА ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТЕВА

 

Земун – Косовска 9

МЗ Нова Галеника ул. Момчила Радивојевића 34-36

МЗ Земун Поље, ул. Душана Мађарчића Корчагина 5

Алтина – ОШ ”Сава Шумановић”, ул. Добановачки пут бр.107

Батајница – (ЈУМ) ул. Пуковника Миленка Павловића 3а

Бусије – ИО ОШ ”Бранко Радичевић”, ул. Епископа Саве Трлајића 2

МЗ Угриновци, ул. Београдска бр.1

Грмовац – парохијски дом, ул. 4. Нова ББ

 

За пријаву је потребно да грађани приложе наведену документацију:

 

  • Захтев – гласи на власника породичне стамбене куће, односно стана у стамбеној или стамбено-пословној згради – ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ

 

  • Очитанe личнe картe (фотокопије у случају да је лична карта без

чипа) власника и чланова његовог домаћинства

 

  • Геодетски снимак објекта – уколико објекат има посебне делове (станове), геодетски снимак посебног дела