ОДРЖАНА 22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

23. март 2023.

У среду, 22. марта 2023. године одржана је 22. седница Скупштине Градске општине Земун.

 

 

На почетку заседања одборници су усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Земун и у годишњем календару поштоваоци уметности, нарочито ликовне, имаће прилику да у култној галерији Стара капетанија уживају у појединачним и групним изложбама афирмисаних младих уметника из Србије и региона под називом ”Арт зона Земун”.

 

 

Председник Скупштине ГО Земун Мирослав Гајић истакао је да Општина препознаје важност неговања јединственог културног живота Земуна и свесрдно је подржала предлог Друштва ликовних и примењених уметника Земуна да се у корпус сталних манифестација у области културе уврсти и овај својеврстан уметнички програм, који ће се реализовати током галеријске сезоне од фебруара до децембра.

 

 

У даљем раду донето је Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун, и усвојен је Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације у 2022. години, као и Годишњи план рада Штаба за 2023. годину.

 

 

Одборници су упознати о предузетим превентивним и оперативним мерама заштите и спасавања становништва и материјалних добара на територији ГО Земун, у току 2022. године, услед елементарне непогоде настале због обилних атмосферских падавина и појаве подземних вода.

 

 

Градска општина Земун, у оквиру својих надлежности, у области смањења ризика и управљања ванредним ситуацијама, предузела је мере како би повереници и заменици  повереника цивилне заштите, субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама и стручно – оперативни тимови за територију Градске општине Земун, своје расположиве ресурсе ставили у функцију спречавања ширења епидемије „Covid-19“ и заштите живота и здравља грађана на подручју ГО Земун.

 

           

Планом за текућу годину Штаб је предвидео континуирано предузимање превентивних мера у циљу смањења ризика, те праћење опасности, информисање и обавештавање становништва о  ризицима и предузетим превентивним мерама у циљу смањења ризика од елементарних непогода и умањења последица на становништво у свим непредвиђеним и ванредним ситуацијама. Такође, у току је израда Акта за процену ризика од катастрофа за ГО Земун и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Градске општине Земун, као кровних докумената са смерницама у поступању.

 

 

Председник Скупштине Мирослав Гајић, захвалио се одборницима на посвећености у раду што се рефлектује кроз подношење иницијатива и конструктивних предлога који директно утиче на покретање радова у комуналној и саобраћајној инфраструктури.