ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О РАДУ УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

У циљу пружања доприноса спречавању, сузбијању и гашењу епидемије COVID-19 Градска општина Земун обавештава грађане о режиму и начину рада Управе ГО Земун, као и Одељења за лична стања – вођење матичних књига и локалне пореске администрације.

 

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ПОЧЕВ ОД 17.03.2021. ГОДИНЕ поднеске шаљу електронском поштом, односно да за ургентне административне послове поднесу захтев са релевантним подацима и контактом, који ће убацити у кутију која се налази на улазу у Управу ГО Земун из улице Прерадовићева 7.

 

По процени важности поступања по поднеску, службеник ће контактирати странку, која ће уз све превентивне мере на уласку у Градску општину Земун (мерење температуре и дезинфекцију) бити у прилици да код надлежног органа заврши неодложни посао.

 

 

МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ

тел. 3778-448

jasna.milos@zemun.rs

sanja.jovanovic@zemun.rs

 

МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ

тел. 3778-452

jasna.milos@zemun.rs

sanja.jovanovic@zemun.rs

 

ЗАКАЗИВАЊЕ ВЕНЧАЊА

тел. 3778-450 и 3778-451

boja.preocanin@zemun.rs

 

МАТИЧНА СЛУЖБА БАТАЈНИЦА

тел. 8480-142 и 063237839  

maticaribatajnica@gmail.com

 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за јавне приходе – Одељење Земун

тел.3778-631,3778-629, 3778-634, 3778-635, 3778-636

filip.dangubic@beograd.gov.rs

Захтеви за уверења и пореске пријаве

ujpzemun@beograd.gov.rs

 

ПОРЕСКА УПРАВА

ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА

тел.2613-282 и 2612-400

donika.cancarevic@purs.gov.rs

aleksandar.mladjenovic@purs.gov.rs

jovan.mucibabic@purs.gov.rs

momcilo.maksimovic@purs.gov.rs

ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН

тел.2613-282 и 2612-400

donika.cancarevic@purs.gov.rs

aleksandar.mladjenovic@purs.gov.rs

jovan.mucibabic@purs.gov.rs

momcilo.maksimovic@purs.gov.rs

ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

тел.3778-444 и 3168-119

momir.zec@purs.gov.rs

snezana.ostojic@purs.gov.rs

ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ

тел.2196-564

djurdja.dinulovic@purs.gov.rs

 

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  

КОНТАК ТЕЛЕФОНИ и МЕЈЛ АДРЕСЕ

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И ПОСЛОВЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Одсек за грађевинске послове

тел.3778-518

objedinjena.procedura@zemun.rs

Одсек за инвестиције

тел.3778-537

gradjevinski.poslovi@zemun.rs

Озакоњење

тел.3778-527 и 3778-528

ozakonjenje@zemun.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ИЗВРШЕЊА

Одсек комуналне инспекције

тел.3778-581

marina.radovanovic@zemun.rs

ana.lukic@zemun.rs

Одсек за управно правне послове инспекције и извршења

тел.31628-81

mirjana.popovic@zemun.rs 

тел.3778-477

sasa.jelaca@zemun.rs   

 

Одсек за имовинско-правне и стамбене послове

тел.3778-503

dragica.krstivojevic@zemun.rs

тел.3778-503

jelena.salaski@zemun.rs

тeл.3778-504

mirjana.jankovic@zemun.rs

тел.3778-511

jelena.babic@zemun.rs

тел.3778-516

svetlana.jeftic@zemun.rs

 

Регистратор стамбених заједница

тел. 3778-506

Дејан Стефановић 

dejan.stefanovic@zemun.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ

 

Повереништво

тел.3778-463, 3778-563 и 3778-469

ivan.vasic@zemun.rs

ljiljana.repic@zemun.rs

Образовање, есхумације

тел.3778-553

dafina.basanovic@zemun.rs

 

Социјала – Интерресорна комисија

тел.2198-608

tatjana.milicevic@zemun.rs

 

Одсек за борачко-инвалидску заштиту

тел.3778-557

zeljka.radeta@zemun.rs

тел.3778-556

milan.popovic@zemun.rs

тел.3778-580

slobodan.radovanovic@zemun.rs

 

За све врсте потврда

тел.3778-561

sladjana.milicevicoliveric@zemun.rs

 

Канцеларија за пријем грађана

тел.3778-470 и 3168-088

 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

тел.3778-409

zajednicki.poslovi@zemun.rs 

тел.3778-515 и 062/80-18-841

vanredne.situacije@zemun.rs

 

ПОСЛОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Месна заједница Угриновци

тел.8408-510

mz.ugrinovci@zemun.rs

mesnazajednicaugrinovci@zemun.rs

zajednicki.poslovi@zemun.rs

Месна заједница Батајница

тел.7870-074

mz.batajnica@zemun.rs

zajednicki.poslovi@zemun.rs

 

Месна заједница Земун Поље

тел.3778-409

zajednicki.poslovi@zemun.rs

 

Месна заједница Нова Галеника

тел.6100-511

mz.galenika@zemun.rs

zajednicki.poslovi@zemun.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗБОРНА И МАЊИНСКА ПРАВА И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за изборна и мањинска права:

тел.3778-453

sladjana.nikolic@zemun.rs

jelena.perovic@zemun.rs

јelena.janjic@zemun.rs

 

Шалтер

тел.3778-456

tanja.popadic@zemun.rs

 

Послови правне помоћи

тел.3778-472 и 3778-473

milanka.novakovic@zemun.rs

sanja.perovic@zemun.rs

milica.nikolic@zemun.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Одсек за локални економски развој

Уверења о обављању делатности за привредне субјекте регистроване пре 2006. године

тел. 3778-478 и 3778-554

mirjana.milosavljevic@zemun.rs;

koviljka.stojsavljevic@zemun.rs

 

Информације о регистрацији, јавним позивима, олакшицама и субвенцијама за привредне субјекте

тел.3778-554

koviljka.stojsavljevic@zemun.rs

 

Информације о регистрацији, јавним позивима, закупу пољопривредног земљишта пољопривредним произвођачима

тел.3778-413

rada.vasic@zemun.rs

 

Информације о заштити животне средине

тел.2197-985

tanja.kukobat@zemun.rs

 

Информације о пројекту ”Моја земунса картица”

тел.2197- 985

tanja.kukobat@zemun.rs

vidosava.kovacevic@zemun.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одсек за јавне набавке

Информатичко статистички послови јавних набавки

тел.3778-498

javne.nabavke@zemun.rs

 

Одсек управљања документима

тел.3778-462

aleksandar.neskovic@zemun.rs