ЗАВРШНИ РАДОВИ НА КАРАЂОРЂЕВОМ ТРГУ 9

19. мај 2023.

У оквиру друге фазе радова уређења унутар-блоковских површина код стамбене зграде на Карађорђевом тргу 9 у току су радови на асфалтирању приступних саобраћајница које пролазе поред два дечија игралишта.


Овим је заокружено уређење амбијеталне целине у којој се налази паркинг простор, пешачке стазе и игралишта.

 

Улагање у некатегорисане путеве, стазе и унутар-блоковске површине, према Програму Градске општине Земун, спроводи се континуирано на територији целе општине.