ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА НОВО ГРОБЉЕ У БАТАЈНИЦИ

26. јун 2024.

Издавањем грађевинске дозволе, инвеститору, Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, стекли су се услови за почетак прве фазе радова на изградњи новог гробља у насељу Батајница.

Пројектом је предвиђено, у првој фази радова, да се изгради церемонијални објекат-  капела са надстрешницом опроштајног трга и економски објекат за смештај радника, са гаражом за службена возила.

 

Гробље обухвата парцелу од 11,5  хектара на локацији од Улице браће Смиљанић према ауто-путу.

Поред уређења самог гробља и изградње потребних објеката на гробљу, градиће се и јавна приступна саобраћајница и неопходна трафо станица. Целокупно уређење и изградња подељени су у шест фаза реализације.

Такође, у оквиру вечног почивалишта биће и интерне саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и опремом, а уредиће се и површине предвиђене за испраћаје и сахрањивање, гробна поља и гробнице.

 

Површине за сахрањивање заузимаће око 50 одсто од укупног дела парцеле.

Биће направљени розаријуми и колумбаријуми, као и ”врт сећања”, капеле и православни храм са црквеним домом.

 

На површини од два хектара биће направљене и зелене површине са пунктовима за одмор, на којима ће бити постављене клупе и пратећи мобилијер.

 

Пројекат је иницирала Градска општине Земун, како би се решио дугогодишњи проблем, јер су житељи Батајнице своје најмилије морали да сахрањују на другим градским гробљима. 

 

Ново гробље биће у систему бриге и одржавања ЈКП ”Погребне услуге”.