ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ АТАРСКОГ ПУТА У БАТАЈНИЦИ – БЕЛАРИЦА

19. април 2018.

Програмом утрошка средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Градске општине Земун, предвиђено је уређење атарског пута у КО Батајница, потез Беларица, к.п. 5515/1.
 
Градска општина Земун је изабрала понуђача за извођење радова који су завршени у предвиђеном року, а пољопривредни произвођачи из Батајнице добили су 650 m уређеног атарског пута до својих ораница, уклоњену депонију и боље услове за очување механизације.