ZAVRŠENA OBUKA ZA RAD NA RAČUNARU UZ ”MOJU ZEMUNSKU KARTICU”

13. jul 2017.

 
U organizaciji Gradske opštine Zemun, kroz uspešnu realizaciju projekta ”Moja zemunska kartica”, završen je ciklus tromesečne obuke rada na računaru za penzionere, nezaposlena i socijalno ugrožena lica. Tim povodom, 13. jula uručeni su sertifikati svim polaznicima ove obuke.
 
Imajući u vidu da značajan broj lica iz pomenutih kategorija nisu imala priliku da steknu adekvatnu obuku za rad na računaru, Gradska opština Zemun je omogućila da se kroz projekat ”Moja zemunska kartica” omogući sticanje znanja iz osnovnog ”MS Office” paketa, kao i da se polaznici osposobe za komunikaciju preko društvenih mreža i da koriste internet.
 
Programom obuke za rad na računaru, koji je imao 15 termina u vremenskom trajanju od dva školska časa, bili su obuhvaćeni polaznici iz pomenutih kategorija koji poseduju personalizovanu ”Moju zemunsku karticu”, kao i boravište ili prebivalište na teritoriji Gradske opštine Zemun.