Увид у бирачки списак

 

Одељење за општу управу
Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве

 
 
Потребна документација:
– Лична карта или било који документ са ЈМБГ
 
Место решавања предмета: канцеларија 95 (трећи спрат) или шалтер 12 (приземље)
 
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
 
Телефон за информације: 3778-532, 3778-465
 
Напомена:
Могућ је увид лично или путем телефона 3778-532, 3778-465, као и на Интернет сајту http://195.222.98.78/javniportal