УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

25. јануар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ЗА УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА

(УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА)