Уверење о упису у бирачки списак

 

Одељење за општу управу
Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве

 
 
Потребна документација:
– Захтев
– Лична карта или ЈМБГ
– Доказ о уплаћеној такси
 
Место набавке обрасца: шалтер 12 или преузмите овде PDF
 
Републичка административна такса: 580 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 35-021
 
Место предаје обрасца: шалтери 1, 2, 12
 
Место решавања предмета: канцеларија 95, шалтер 12
 
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
 
Телефон за информације: 3778-532, 3778-465
 
Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.