УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ ЈАВНИ РАДОВИ У ОПШТИНИ ЗЕМУН

28. септембар 2018.

Градска општина Земун  је у сарадњи са Националном службом за запошљавање у периоду од 1. јуна до краја септембра 2018. реализовала три јавна рада: ”Инфо пулт и ажурирање базе података привредника”, ”Земунски еколози” и ”Архивирање предмета у архиви ГО Земун”. На сва три јавна рада било је ангажовано десет незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање. 

 

На Јавном раду ”Инфо пулт и ажурирање базе података привредника” биле су ангажоване две особе. Запослена студенткиња је захваљујући познавању знаковног језика била од велике помоћи суграђанима са оштећеним слухом. Њен посао је био да пружа помоћ и старијим суграђанима, слепим особама, особама са инвалидитетом, и то у попуњавању захтева, прикупљању потребне документације и лакшем приступу стручним службама. 

 

Такође, један запослени био је ангажован на ажурирању базе података привредника, што подразумева прикупљање, унос, обраду и контролу података у електронској форми, као и ажурирање постојеће базе привредника са територије ГО Земун. 

 

На Јавном раду ”Земунски еко чувари”, који се спроводи од 1. јуна, било је ангажовано шест лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Ова лица су радила на уређењу, чишћењу и кошењу запуштених зелених површина, обале Дунава, одводних канала и саобраћајница, а све у циљу унапређења животне средине, спровођења мера за њено очување и стварање лепшег и здравијег животног окружења. 

 

На Јавном раду ”Архивирање предмета у архиви ГО Земун” биле су ангажоване две особе са инвалидитетом. Ангажована лица су радила на пословима ажурирања општинске архиве и фотокопирања документације. 

 

Ангажована лица су примала одговарајућу месечну накнаду за обављени посао, као и накнаду за превоз.

 

Градска општина Земун је од 2011. године укључена у програм јавних радова. Реализацијом ових пројеката, Градска општина Земун, у сарадњи са Националном службом за запошљавање пружа прилику радно способним корисницима новчане социјалне помоћи, Ромима, лицима са ниским квалификацијама, технолошким вишковима, као и особама са инвалидитетом, да брже и лакше дођу до посла. Одлична сарадња коју Општина има са Националном службом за запошљавање огледа се и у спровођењу периодичних промоција слободних радних места на штандовима у земунским насељима и организовању сајма за запошљавање.