Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка

 

Одељење за општу управу
Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве

 
 
Потребна документација (у зависности од основа за тражену промену):
– Захтев
– Фотокопија личне карте
– Важећа лична карта на увид
– Извод из одговарајуће матичне књиге
 
Место набавке обрасца: шалтер 1, 2 или 12 или преузмите овде PDF
 
Место предаје обрасца: шалтери 1 и 2
 
Место решавања предмета: канцеларија 95, шалтер 12
 
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
 
Телефон за информације: 3778-532, 3778-465
 
Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) може се поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.