UGROŽENI OBJEKTI U NOVOGRADSKOJ I POŽAR U CARA DUŠANA POD BUDNIM OKOM OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

03. avgust 2018.

U Gradskoj opštini Zemun, 3. avgusta održana je Osma sednica opštinskog Štaba za vanredne situacije. Sednicu je vodio zamenik komandanta Štaba i zamenik predsednika Gradske opštine Zemun Damir Kovačević, a prisutni su bili članovi Štaba iz Gradske opštine Zemun, kao i iz Policijske stanice Zemun, Vojske Srbije, Vatrogasno-spasilačke jedinice Zemun i Crvenog krsta Zemun.

 

U okviru prve tačke dnevnog reda članovi Štaba su razmotrili procenu ugroženosti terena u Novogradskoj ulici, izvestili o stanju objekata čije je korišćenje zabranjeno na toj lokaciji i usvojili preporuku da se za porodicu koja je zatražila pomoć od Opštine podeli jednokratna pomoć. Takođe, na sednici Štaba je konstatovano da je do oštećenja objekata došlo iz još uvek neutvrđenih razloga.

 

Na inicijativu Gradske opštine Zemun, Elektrodistribucija Beograd je efikasno reagovala i priključila struju za sedam porodica koje žive u Novogradskoj ulici, što je omogućilo da ostanu u svojim domovima.

 

Na sednici je analizirano i stanje posle požara u Ulici Cara Dušana. Opštinski štab za vanredne situacije je ponudio sve vrste pomoći vatrogasno-spasilačkoj brigadi koja je još uvek na terenu, uključujući i potrebnu pomoćnu mehanizaciju.

 

Gradska opština Zemun je kao odgovorna lokalna samouprava uključila sve svoje resurse u rešavanje nastale situacije. Članovi Štaba su prihvatili procenu stanja na terenu i zaključili da će nadležne službe dežurati i pratiti sve nastale promene na obe lokacije.