U ZEMUNU OBELEŽEN VEK DRUŠTVENE BRIGE O DECI

20. maj 2019.

U Kancelariji za mlade GO Zemun 18. maja okruglim stolom na temu ”100 godina društvene brige o deci u Zemunu i od formiranja Društva za zaštitu dece u Zemunu” obeležen je značajan jubilej, vek institucionalne i kontinuirane brige o deci i mladima u Zemunu.

 

Na okruglom stolu su učestvovali bivši i sadašnji protagonisti i aktivisti institucija i udruženja koja se bave organizovanom brigom o deci i mladima.

 

Skup je otvorio dugogodišnji sekretar i predsednik Društva ”Prijatelji dece Zemun” Milan Ilijin Micko čijom zaslugom je organizovan ovaj okrugli sto, sakupljena i prezentovana građa koja se bavi ovom tematikom.

 

Mnogobrojni učesnici skupa govorili su o temama koje su segmentisane po razdobljima   razvoja društvene brige o deci i mladima. Prvi segment se odnosio na rad časopisa ”Dečiji prijatelj” koji je izdavan 1875, 1876. i 1877. godine. Zatim je bilo reči o Dečjem domu u Ulici cara Dušana 57 od 1919. do 1941. godine, o Domu pionira ”Anđa Ranković” i pionirskim programima od 1945. do 1990. godine. Izneti su podaci o aktivnostima Društva za brigu i staranje o deci u periodu od 1952. do 1990. godine, delovanju ”Prijatelja dece Zemuna” od donošenja Konvencije o pravima deteta 1989. godine.

 

Okrugli sto je zaokružen debatom o novim tendencijama i povezivanju aktera u radu sa  decom i mladima Zemuna, Beograda i Srbije.

 

Učešće u radu okruglog stola uzeli su Ljilja Zorkić, Dragan Stojković, Dragan Rumenčić i mnogobrojni posvećenici rada sa decom i mladima.