ТРИБИНА У БАТАЈНИЦИ

19. септембар 2016.

Градска општина Земун организује
Т Р И Б И Н У
у петак, 23. септембра 2016.год, у МЗ Батајница, ул. Јована Бранковића бр. 2, Батајница
с почетком у 18.00 часова.
Тема: Информације о ИПАРД програму, Закон о преджетвеном финансирању и
Резултати узорковања и анализе земљишта

Предавачи су директор мр. Анка Качаревић, дипл.инж.ратарства и Тодо Терзић, дипл. инж. пољопривреде из Пољопривредне стручне службе ”Падинска Скела”.