TРИБИНА У БАТАЈНИЦИ О ОРГАНСКОМ СТОЧАРСТВУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

30. мај 2016.

 
Градска општина Земун је у МЗ Батајница организовала 27. маја трибину, како би упознала пољопривредне произвођаче са своје територије о све популарнијем органском сточарству.
 
Најважније препоруке при оснивању органских сточарских фарми и период
трансформације једне фарме са конвенционалне на органску сточарску производњу, као и методе гајења и исхране, услове смештаја, исхрану животиња, објекте за узгој животиња, узгој на отвореном простору и здравствену заштиту животиња, представио је дипл. инж. пољопривреде Драгољуб Крајновић, стручни сарадник за сточарство из пољопривредне саветодавне стручне службе ”Падинска Скела”.
 
Ова врста сточарства представља новост на нашем тржишту, а заснива се на поштовању природних процеса у функционисању и управљању пољопривредним газдинством. Као и увек на трибинама, пољопривредни произвођачи су сучељавали мишљења, давали препоруке из праксе и постављали многа питања.
 
foto1
 
foto2