САЈТ ”ДОБРА УПРАВА”

08. август 2016.

 
Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) покренуло је интернет страницу ”Добра управа” на адреси www.dobrauprava.rs који је намењен информисању грађана о томе како тече процес реформе јавне управе и обавезна размена података из службених евиденција. Креиран је и кратак анимирани филм о новом начину рада јавне управе са циљем да на занимљив, илустративан и разумљив начин информише јавност о променама које су у току, а који се од 21. јула налази на Јутјуб каналу МДУЛС-а (https://www.youtube.com/channel/UC1bE6tBH-rppor6T9lIBuXw).
 
Сајт ”Добра управа” замишљен је као интерактивни портал путем којег грађани могу да се информишу о својим правима у управним поступцима када је реч о размени података из службених евиденција, да се ближе упознају са системом рада институција управе, али и да се, попуњавањем упитника или упућивањем писма МДУЛС-у, активно укључе у надзор над радом јавне управе, а тиме и над њеном укупном реформом.
 
Сајт је израђен са идејом да се размена података из службених евиденција, која је почела од 8. јуна и која је дефинисана одредбама новог Закона о општем управном поступку (ЗУП), прати на системски и свеобухватан начин, како на републичком, тако и на локалном нивоу.
 
Пуном применом тих одредаба започет је процес реформисања јавне управе у услужни сервис грађана и привреде, значајан терет прикупљања докумената који садрже податке из службених евиденција пребачен je са грађана на управу, а у перспективи је и успостављање ефикасног система електронске управе у најширем могућем обиму.
 
Крајњи циљ примене новог ЗУП-а је системска промена рада целокупне јавне управе која ће постати модеран и ефикасан сервис грађана и привреде, оријентисан ка њиховим интересима и потребама. Грађани Србије имају право на ефикасну и одговорну јавну управу, а управа обавезу да на потребе грађана одговори.
 
Министарство позива јавност да, кроз редовно информисање на сајту ”Добра управа” и активан грађански приступ, пруже подршку запосленима у јавној управи да системски унапреде свој рад како би 1. јуна 2017. године били потпуно спремни за успешну и пуну примену ЗУП-а, јер без активног укључивања грађана у надзор над применом јавних политика и без активног комуницирања грађана и институција велики процес реформе државне адиминистрације није могућ.
 
dobra uprava