РАДОВИ У ГОСПОДСКОЈ УЛИЦИ ТЕКУ ПУНОМ ПАРОМ

13. март 2017.

 
Председник Градске општине Земун Дејан Матић обишао је 13. марта радове на инвестиционом одржавању Господске улице. Великим спремањем старог градског језгра обухваћена је Лагумска улица, као и Магистратски трг, а предвиђена је реконструкција и Прерадовићеве, Косовске, Београдске и Улице Петра Зрињског.
 
Радови обухватају рушење постојећих бехатон плоча, израду конструкције од дробљеног каменог агрегата и израду носећих асфалтних слојева, израду застора од камених плоча у укупној површини од 6800 квдрата. Пројекат је припремио ЈКП ”Београд пут” на основу којег је Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Града Београда издао решење о одобрењу за изградњу.
 
”Овај део представља аутентичну амбијенталну целину која за све грађане Земуна и многобројне туристе значи нови доживљај историјског и културног наслеђа на Дунаву.
У склопу велике акције реконструкције Старог језгра Земуна, радиће се и на уређењу фасада са декоративном расветом, а посебна пажња биће посвећења уређењу Гардоша као аутентичне амбијенталне целине. Сви ови пројекти усмерени су на то да Земун брже, јаче и боље достигне циљ незаобилазне туристичке дестинације са изграђеним Међународним путничким пристаништем и да буде спреман да дочека прве туристе са реке”, рекао је председник Матић, уз напомену да општина Земун тежи да се сваки део Земуна подједнако развија.
 
Зато се ради на многим локацијама, да заиста свака улица, сваки крај Земуна, изгледа репрезентативно, прилагођено потребама грађана, са заокруженом инфраструктуром.
 
У Старом језгру Земуна налази се више од 50 грађевина подигнутих у периоду од 18. до прве половине 19. века. Многобројни споменици културе, најстарија градска кућа, црква, библиотека, здање Магистрата, као и аласки ресторани, кафе галерије, наутички клубови и други садржији, чине Земун атрактивном туристичком локацијом.
 
Радови се изводе на основу програма радова Дирекције за путеве Града Београда за 2016. годину, а планирани завршетак радова је средином маја 2017. године.