ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

15. октобар 2019.

 

Градска општина Земун у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције Београд, реализује пројекат Електронско пословање  у оквиру програма подршке јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу, који финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Градска општина Земун заједно са својим институционалним партнерима на локалном нивоу имплементира активности и мере којима се доприноси унапређењу положаја младих. Један од приоритета Грдаске општине Земун, који се односи на унапређење положаја младих јесте и наставак тренда смањења незапослености, како на локалном, тако и на регионалном нивоу. 

Да би се наставио тренд раста запослености из претходног периода, задатак овог пројекта је да путем развијања и унапређења знања вештина и компетенција младих допринесе јачању капацитета радне снаге, који је један од регионалних и локалних приоритета када је у питању политика запошљавања за 2019. годину.

 

Пријављивање за Електронско пословање се врши слањем попуњеног обрасца на мејл Канцеларије за младе: kancelarijazamladezemun@gmail.com. За више информација можете нас контактирати на телефон: 064/4075608.

 

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом  је 21. октобра 2019. године до 15 часова.