ПРОЦЕДУРА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИМАЈУ РАДНУ ОБАВЕЗУ У ВРЕМЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА

23. март 2020.

 

 

У циљу ефикасне примене Обавезне инструкције о примени Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају обавештавамо вас о процедури са делом који се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време забране кретања:

 

  1. С обзиром на то да привредни субјекти преко Министарства привреде (excel обрасци са личним подацима) пријављују МУП-у своје запослене који имају радну обавезу за време забране кретања, неопходно је да привредни субјекти првенствено ову дозволу прибаве.
  2. По добијању дозволе МУП-а, привредни субјект се обраћа својој општини/граду са исказаном и образложеном потребом за превоз својих запослених, у циљу добијања дозволе.
  3. Општина/град се обраћа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) са захтевом за добијање претходне сагласности (из Обавезне инструкције). У оквиру овог захтева, општина/град обавештава МГСИ да ће се превоз одвијати (у потпуности или делимично) за кретање у време забране кретања. Ова, претходна сагласност МГСИ се може издати уз услов да привредни субјект који ће вршити превоз путника добије дозволу за возача од МУП-а за кретање у време забране кретања и обавесте их о одобреној рути превоза и терминима.
  4. Превозник се преко Министарства привреде обраћа МУП и ако добију дозволу за кретање у време забране кретања, може да организује превоз. На овај начин и запослени и возач имају дозволу МУП за кретање у време забране кретања, а сама линија превоза запослених има дозволу општине/града, уз претходну сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.