PREZENTACIJA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM PITANJIMA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAVRŠETKU IZGRADNJE PETLJE BATAJNICA

28. jun 2019.

 

U prostorijama mesne zajednice Batajnica, 27. juna održana je javna konsultacija i predstavljen Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima za izvođenje radova na završetku izgradnje petlje Batajnica, na auto-putu E-75, obilaznica Beograda.

 

Zainteresovanoj javnosti, prvenstveno građanima Batajnice Marina Komad, inženjer građevinarstva prezentovala je Plan, upoznala ih sa detaljima izvođenja radova na završetku izgradnje ovog važnog infrastrukturnog objekta.  

 

Predmetna deonica autoputa E-75. koja je obuhvaćena Planom upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima deo je transevropske mreže autoputeva (TEM) na pravcu sever-jug i deo je sistema Panevropskog saobraćajnog Koridora “H”, odnosno njegovog kraka “H-b”, koji povezuje devet zemalja Severne, Srednje i Južne Evrope. U užem smislu, deonica je deo obilaznice oko Beograda i vrši nekoliko važnih funkcija jer omogućava izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz Grada Beograda, povezuje autoput E-75 sa autoputem E-70 i omogućava vezu sa logističkom lokacijom

centra za intermodalni transport.

 

Predmet izrade Plana upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima je kompleks petlje Batajnica: deo Batajničkog bulevara od rampi R2 i R4 do raskrsnice veznog puta sa Ul. Kralja Mihaila Zetskog i lokalnim putem 3, saobraćajnica prvog reda od raskrsnice sa Batajničkim bulevarom do raskrsnice sa pristupom za intermodalni terminal, uključujući završetak započetog mosta preko pruge i paralelnog mosta „blizanca“, lokalni put 1 i lokalni put 3. Na ovaj način će biti završena izgradnja pomenutih saobraćajnica, koje će omogućavati direktnu vezu naselja Batajnica i intermodalnog terminala na autoputu E-75.

Svrha Plana upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima je da prikaže negativne ekološke uticaje i probleme upravljanja u toku izvođenja građevinskih radova kao i neophodne mere ublažavanja koje Izvođač mora da primeni. Ključne komponente Plana upravljanja životnom sredinom su: Plan za umanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i Plan za praćenje uticaja na životnu sredinu.

Međunarodne finansijske institucije klasifikovale su projekat u B kategoriju životne sredine, za koji je potrebna izrada Plana upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima. Predlagač projekta je Vlada Republike Srbije, preko nadležnog ministarstva, a realizuje ga „Koridori Srbije“ d.o.o. dok JP „Putevi Srbije“ obezbeđuje projektnu dokumentaciju.

Projekat će biti izrađen u skladu sa srpskim zakonodavstvom, kao i sa

konvencijama i smernicama zaštite koje su izdale Međunarodne finansijske institucije i institucije Evropske unije. Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima, urađen je kroz teorijske studije, istraživanja na terenu, terenu, konsultacije sa predstavnicima vlasti na regionalnom i lokalnom nivou.