PREDLOG NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN 2018-2023

04. maj 2018.

Koordinacioni tim za izradu Strategije razvoja Gradske opštine Zemun 2018-2023 poziva građane da se upoznaju sa Predlogom nacrta Strategije razvoja GO Zemun
2018-2023 i da svoje komentare, primedbe, predloge i sugestije koje se odnose na:
SITUACIONA I SWOT ANALIZA
STRATEŠKI DEO
i dostave ih do 30. aprila 2018. godine na mejl adresu strategijarazvoja@zemun.rs.
 
Obaveštavamo zainteresovane da je Javna rasprava na ovu temu zakazana za
utorak, 8. maj 2018. godine u 18 časova (sala u Ul. Kosovska br.9).