ППБОП-У-4/19

20. јун 2019.

 

Број јавне набавке  ППБОП-У-4/19

Услуге издавања бус плус картица и месечног превоза радно ангажованих лица у ГО Земун

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација Измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору