ППБОП-Д-9/17

23. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-9/17
Набавка часописа „Привредни саветник“ и online електронске базе „е-Регистар прописа“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка