ППБОП-Д-8/17

16. јануар 2018.

Број јавне набавке ППБОП-Д-8/17

Набавка часописа „Буџетски инструктор“, „Правник у јавном сектору и Специјалис за директоре“, „Правник у правосуђу“, „Правник у привреди и Пореско-рачуноводствени инструктор са додатком Специјалис за царине“ и „Електронске базе Paragraf Lex“

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору