ППБОП-Д-6/18

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-6/18
Набавка стручне литературе, часописа „Информатор“ и „ПДВ“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору