ППБОП-Д-2/18

20. април 2018.

Број јавне набавке ППБОП-Д-2/18
Набавка часописа „Светосавско звонце“

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору