ППБОП-Д-10/17

22. јануар 2018.

Број јавне набавке ППБОП-Д-10/17

Набавка стручне литературе – „Прописи.нет“, електронског часописа „Прописи у пракси – Lege artis“ и електронског издања за праћење јавних набавки „Инг-Про јавне набавке“ за 2018.годину

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору