ППБОП-Д-1/20

28. фебруар 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-1/20

Набавка стручне литературе издавача „ИНГ-ПРО“ ДОО за 2020. годину

 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору