Јавни позиви

 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УГРИНОВАЧКЕ, БАЧКЕ УЛИЦЕ И НОВОСАДСКОГ ПУТА (Т 6) ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ, У ДЕЛУ ОД БАЧКЕ НОВОГРАДСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ, У ДЕЛУ ОД БАЧКЕ ДО НОВОГРАДСКЕ УЛИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ У ДЕЛУ ОД БАЧКЕ ДО НОВОГРАДСКЕ УЛИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 


 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УГРИНОВАЧКУ УЛИЦУ, У ДЕЛУ ИЗМЂУ УЛИЦА БОСАНСКЕ И НОВОГРАДСКЕ
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА НА ПРОСТОРУ ТРГА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УГРИНОВАЧКУ УЛИЦУ, У ДЕЛУ ИЗМЂУ УЛИЦА БОСАНСКЕ И НОВОГРАДСКЕ
 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА НА ПРОСТОРУ ТРГА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕМ ГОВОРОМ У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ
 
ОГЛАШАВА СЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕМ ГОВОРОМ У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ
 


 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР (ОД БУЛЕВАРА ЧАРНОЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ ПРИЛАЗ) ДО УЛИЦЕ МАРИЈЕ БУРСАЋ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД

 
РАНИ ЈАВНИ УВОД У ПЛАН


 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

 
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ


 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН У 2016. ГОДИНИ

 
Градска општина Земун је 8. фебруара 2016. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења, спортских програма и програма из области културе из буџета Градске општине Земун за 2016. годину.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 9. фебруара 2016. године.
 
Конкурсну документацију и обрасце можете преузети са интернет странице ГО Земун www.zemun.rs/konkursi/
 
Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-577.